0 Bir reklam yerleştirin
+382 69 777 680

Gizlilik Politikası

GoMonte Gizlilik Politikası (bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır) GoMonte’nin (bundan böyle GoMonte olarak anılacaktır) kişisel verileri nasıl işlediğine ve koruduğuna dair bilgiler içerir.

1. Genel Politika Bildirimi

1.1. Bu Politika, GoMonte web sitesini kullanırken GoMonte’nin Kullanıcıdan alabileceği tüm kişisel veriler için geçerlidir.

1.2. GoMonte, Kullanıcının GoMonte web sitesinde bulunan bağlantılara tıklayabileceği üçüncü taraf sitelerini kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir. Üçüncü şahısların web sitelerinin kendi gizlilik politikası olabilir ve Kullanıcı’dan diğer kişisel veriler toplanabilir veya talep edilebilir.

1.3. Belirli hizmetler için GoMonte, bu politikaya ek olarak ek koşullar yayınlayabilir.

 

2.Kişisel veri işlemenin bileşimi ve amaçları

2.1. Kişisel verilerin işlenmesinin temel amacı, GoMonte çalışanlarından geri bildirim almak da dahil olmak üzere Kullanıcının sitedeki uygulamalarını işlemektir.

 

3. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilke ve yöntemler

3.1. GoMonte, kişisel verileri işlerken aşağıdaki ilkelere göre hareket eder:

3.1.1. kişisel verilerin işlenme amaç ve yöntemlerinin yasallığının sağlanması;

3.1.2. kişisel verilerin toplanması sırasında önceden belirlenen ve beyan edilen amaçlara uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi;

3.1.3. işlenen kişisel verilerin hacminin ve niteliğinin yanı sıra kişisel verilerin işlenme amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmesi yöntemlerinin uygunluğu;

3.1.4. kişisel verilerin toplanması sırasında beyan edilen amaçlarla ilgili olarak aşırı kişisel veri bulunmaması;

3.1.5. işlenen kişisel verilerin doğruluğunun sağlanması;

3.2. GoMonte tarafından kişisel verilerin işlenmesi hem otomasyon araçları kullanılarak hem de otomasyon araçları kullanılmadan gerçekleştirilmektedir.

 

4. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kurallar

4.1. Kişisel veriler, GoMonte web sitesini kullanma sürecinde doğrudan Kullanıcılardan elde edilir.

4.2. Kişisel veriler, Kullanıcı’nın izni olmadan üçüncü şahıslara aktarılamaz. Kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması, Kullanıcı’nın rızası ile ve Karadağ mevzuatının öngördüğü durumlarda gerçekleştirilebilir.

 

5. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması

5.1. GoMonte, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır. GoMonte tarafından uygulanan kişisel veri koruma önlemleri şunları içerir:

5.1.1. kişisel verilerin güvenliğine yönelik mevcut tehditleri tespit etti;

5.1.2. acil güvenlik tehditlerinin etkisiz hale getirilmesini sağlamak için bir dizi koruma önlemi geliştirilmiş ve uygulanmıştır;

5.1.3. kişisel verilerin işlenmesi sırasında güvenliğinin sağlanmasına yönelik kurallar belirlenmiş;

5.1.4. kişisel verilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliğinin periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

 

6. Kullanıcıların kişisel verileriyle ilgili hakları

6.1. Buna göre kullanıcılar şu haklara sahiptir:

6.1.1. GoMonte tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında aşağıdakiler dahil olmak üzere bilgi talep etme:

– kişisel veri işleme gerçeğinin teyidi;

– kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanakları ve amaçları;

– kişisel verileri işlemek için uygulanan yöntemler;

– GoMonte’nin tam adı ve yeri, kişisel verilere erişimi olan veya GoMonte ile yapılan bir anlaşma veya Karadağ eyalet yasaları temelinde kişisel verilerin ifşa edilebileceği üçüncü şahıslar hakkında bilgiler;

– işlenen kişisel verilerin bileşimi ve alındılarının kaynağı;

– saklama koşulları da dahil olmak üzere kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar;

– gerçekleştirilen veya amaçlanan sınır ötesi veri aktarımı hakkında bilgi;

– GoMonte adına kişisel verileri işleyen kişinin adı ve adresi, eğer işleme böyle bir kişiye emanet edilmişse veya verilecekse;

– Karadağ mevzuatı tarafından sağlanan diğer bilgiler;

6.1.2. işlenen kişisel verilerin tanıtılmasını talep etme;

6.1.3. eksik, güncel olmayan veya yanlış olan kişisel verilerin açıklanmasını talep etme;

6.1.4. kişisel verilerin eksik, güncelliğini yitirmiş veya yanlış olması ya da GoMonte tarafından hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde engellenmesini talep etme;

6.1.5. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi, belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması veya kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri alınması halinde yok edilmesini talep edebilir.

6.1.6. kişisel verilerin konularının haklarının korunması için yetkili organa başvurmak veya mahkemede GoMonte’nin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasındaki yasa dışı eylemleri veya ihmalleri.

7. Kişisel verilerin aydınlatılması ve yok edilmesi

7.1. Kişisel verilerin netleştirilmesi, Kullanıcı tarafından mobil iletişim veya e-posta yoluyla GoMonte’ye bildirilerek bağımsız olarak gerçekleştirilir.

7.2. GoMonte tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki durumlarda imhaya tabidir:

7.2.1. Taraflardan biri, bir sözleşme ile aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin işlenme amacına ulaşıldığı andan itibaren otuz günü geçmeyen bir süre içinde işlenme amaçlarına ulaşılması veya bunlara ulaşma ihtiyacının kaybolması durumunda, GoMonte ve veri sahibi arasındaki başka bir anlaşma ile kişisel verilerin konusunun kendisine göre bir lehtar veya garantör;

7.2.2. GoMonte tarafından kişisel verilerin yasadışı olarak işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, kişisel verilerin yasadışı olarak işlendiğinin tespit edildiği tarihten itibaren on iş gününü geçmeyen bir süre içinde;

7.2.3. kişisel verilerin konusunun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızasını geri çekmesi durumunda, kişisel verilerin işlenmesi amacıyla kişisel verilerin saklanması artık gerekli değilse, alındığı tarihten itibaren otuz günü aşmayan bir süre içinde, söz konusu iptal, sözleşmede aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerin konusunun olduğu taraf, lehdar veya garantör, GoMonte ile kişisel verilerin konusu arasındaki başka bir anlaşma ile;

7.2.5. kişisel verilerin konularının veya mahkeme kararının haklarının korunması için yetkili organdan bir emir olması durumunda.

7.3. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onay, Kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Cayma hakkını kullanmak için Kullanıcı, mobil iletişim veya e-posta yoluyla uygun bir itiraz göndermelidir.

7.5. GoMonte web sitesi Google API teknolojisini kullanıyorsa (örneğin, YouTube API Hizmetleri), Kullanıcının verileri de https://www.youtube.com/t/terms ve https://policies.google.com/ uyarınca işlenir. mahremiyet.

Menü