0 Postavite oglas
+382 69 777 680

Imigracija. Boravišna dozvola u Crnoj Gori

Spisak usluga

Otvaranje DOO - NA DALjINU bez vašeg prisustva, na osnovu punomoćja (notarski).

 

Poslovni paket

Registracijom firme u Crnoj Gori imate pravo na dobijanje boravišne dozvole (boravišne dozvole u ​​Crnoj Gori). Dozvola boravka u Crnoj Gori se daje na godinu dana sa naknadnim produženjem.

Troškovi osnivanja DOO:

350 evra  (Notarska registracija, dokumentarna podrška, otvaranje računa u banci, izrada pečata firme, navođenje pravne adrese).

Vreme obrade:

5-7 radnih dana
 

Potrebna dokumenta, troškovi registracije i održavanja preduzeća:
Strani pasoš svih osnivača i direktora od 65 €/mes
Mesečni porez  (sve vrste doprinosa za socijalno i osiguranje)
(za direktora u zavisnosti od visine plate)
Potpuna računovodstvena podrška kompanije  (za vlasnike ili menadžere kompanije)  od 50 €/mes. + PDV
Podnošenje zahteva za boravak (boravišnu dozvolu) za direktora prilikom otvaranja preduzeća:
Potpuna dokumentarna podrška prilikom podnošenja zahteva i dobijanja boravišne dozvole 150€
Dodatni troškovi i dokumentacija za dobijanje boravišne dozvole, nakon otvaranja preduzeća (za direktora):
Uverenje o lekarskom pregledu
(lično prisustvo)
35 €
Državne uplatnice naknade za boravak 65 €
Uverenje o nekažnjavanju (sa prevodom), prevod  20 €
Ugovor o zakupu na godinu dana (notarski overen), naknada
(ako je obezbedio vlasnik nekretnine)
20 €
Vlasnički list imovine (od vlasnika imovine)
(ako je obezbedio vlasnik imovine)
5 €
Polisa osiguranja (na 30 dana) 30 €
Rok za izdavanje boravišne dozvole (boravak):

Boravak (dozvola) se izdaje 20 dana nakon predaje svih dokumenata.

 

Ponovno ujedinjenje porodice

150 evra  –  za svakog člana porodice pri spajanju  (puna dokumentarna podrška prilikom prijave i prijema boravka). 

Potrebna dokumenta i dodatni troškovi:
Međunarodni pasoš 20 €
Kopija pasoša glavnog člana porodice (za ponovno spajanje)
Kopija boravka glavnog člana porodice (za ponovno okupljanje)
Izvod iz matične knjige venčanih (sa prevodom) ili izvod iz matične knjige rođenih (za decu), prevod
Notarski overene kopije originalnih sertifikata 5 €/kopija
Ugovor o zakupu na godinu dana (notarski overen), naknada
(ako je obezbedio vlasnik nekretnine)
20 €
Vlasnički list imovine (od vlasnika imovine)
(ako je obezbedio vlasnik imovine)
5 €
Državne uplatnice naknade za boravak 45 €
Izvod sa ličnog računa u Crnoj Gori u iznosu od 3650 evra -
Polisa osiguranja (na 30 dana) 30 €
Mesečni porez na boravišnu dozvolu za sve članove porodice nakon spajanja -

 

Economi Option

500 evra (jednokratno)  - registracija lične karte na period od 12 meseci po sistemu ključ u ruke (puna dokumentarna podrška prilikom predaje i prijema boravka).

Potrebna dokumenta:
Međunarodni pasoš -
Potvrda o propuštanju policije (original) -
Prevod sudskog uverenja o nekažnjavanju (crnogorski) 20 €

 

Zaposlenje za firmu

300 evra  –  prilikom registracije za našu firmu  (puna dokumentarna podrška prilikom podnošenja zahteva i dobijanja boravišne dozvole, odnosno boravka).

Potrebna dokumenta i dodatni troškovi:
PUTNI pasoš -
Ugovor o zakupu na godinu dana (notarski overen), naknada
(ako je obezbedio vlasnik nekretnine)
-
Vlasnički list imovine (od vlasnika imovine)
(ako je obezbedio vlasnik imovine)
-
Uverenje o nekažnjavanju (sa prevodom), prevod 20 €
Uverenje o lekarskom pregledu
(lično prisustvo)
35 €
Državne uplatnice naknade za boravak 65 €
Izvod sa ličnog računa u Crnoj Gori u iznosu od 3650 € -
Mesečni porez (sve vrste odbitaka na doprinose za socijalno osiguranje), uslovi za prihvatanje naše kompanije da uplati ceo iznos za godinu unapred.
(za zaposlenog u zavisnosti od visine plate)
od 130 €/mes
Polisa osiguranja (na 30 dana) 30 €
Uverenje iz službe za zapošljavanje (izdaje se u roku od 30 dana) -
Rok za izdavanje boravišne dozvole (boravak):

20 radnih dana nakon potvrde o prihvatanju dokumenata.

 

Boravišna dozvola za nekretnine

150 evra  - (puna dokumentarna podrška prilikom predaje i prijema boravka).

Potrebna dokumenta i dodatni troškovi:

Međunarodni pasoš -
Vlasnički list imovine (od vlasnika imovine)  6 €
Uverenje o nekažnjavanju (sa prevodom), prevod 20 €
Državne uplatnice naknade za boravak 65 €
Izvod sa ličnog računa u Crnoj Gori u iznosu od 3650 evra -
Polisa osiguranja (na 30 dana) 30 €
Produženje boravka po osnovu nepokretnosti za narednu godinu: 

150 evra -  (puna dokumentarna podrška prilikom predaje i prijema boravka).

*** Obavezno dostavljanje dokumenata najkasnije 30 dana pre isteka vaše lične karte (dozvole)

Kopija stranog pasoša -
Kopija prethodnog boravka Vlasnički
list (od vlasnika nekretnine) ne starija od 6 meseci.

 5 €
stara lična karta -
Državne potvrde o uplati naknade za boravak (produžetak) 45 €

Vreme obrade: do 30 radnih dana

Meni