0 Postavite oglas
+382 69 777 680

Imigracija. Boravišna dozvola u Crnoj Gori

Naše usluge

Otvaranje (LLC) — NA DALJINU bez vašeg prisustva, na osnovu punomoćja (overeno kod notara).

 

PAKET 1 - Poslovanje po sistemu ključ u ruke

1000 eura (jednokratno) - registracija lične karte na period od 12 meseci po sistemu ključ u ruke (puna dokumentarna podrška za podnošenje zahteva i dobijanje boravišne dozvole - boravak) .

Registrovanjem firme u Crnoj Gori imate pravo da dobijete boravišnu dozvolu (boravišnu dozvolu u Crnoj Gori).

Dozvola boravka u Crnoj Gori se daje na godinu dana sa naknadnim produženjem.

Korak po korak: 
 1. Notarsko overa punomoćja za podnošenje dokumenata u centralni registar
 2. Podnošenje dokumenata za registraciju u centralni registar
 3. Proizvodni pečat preduzeća
 4. Navođenje pravne adrese
 5. Priprema dokumenata za podnošenje zahteva za izdavanje boravišne dozvole za direktora preduzeća
 6. Dostavljanje dokumentacije računovodstvenoj službi za upravljanje preduzećem
Rokovi:

registracija preduzeća - 10-15 radnih dana

primanje boravišne dozvole - od 30 radnih dana

Dokumenti za registraciju preduzeća i podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu:
 1. Međunarodni pasoš svih osnivača i direktora
 2. Uverenje o položenom lekarskom pregledu
 3. Priznanice za plaćanje države. naknade za boravak
 4. Uverenje o neosuđivanosti 
 5. Ugovor o iznajmljivanju kuće na godinu dana (notarski overen), naknada (ako je obezbedio vlasnik kuće)
 6. Informacija o vlasništvu nad imovinom (od vlasnika nekretnine) (ako je obezbedio vlasnik imovine)
 7. Polica osiguranja (30 dana)
Rok za izdavanje boravišne dozvole (boravak):

Boravak (dozvola) se izdaje 20 dana nakon podnošenja svih dokumenata.

Troškovi održavanja kompanije:
Mesečni porez (sve vrste doprinosa za socijalno i osiguranje)
(za direktora u zavisnosti od visine plate)
od 75 €/mes.
Puna računovodstvena podrška kompanije (za vlasnike ili menadžere kompanije)  od 50 €/mes. + porez

 

PAKET 2 – Zaposlenje u preduzeću (Ekonomski paket)

700 eura (jednokratno) — izdavanje lične kartice na period od 12 meseci po sistemu ključ u ruke (puna dokumentarna podrška za podnošenje zahteva i dobijanje boravišne dozvole - boravak).

Potrebni dokumenti:
 1. Pasoš
 2. Uverenje o neosuđivanosti (original)

Uslovi registracije: od 30 radnih dana

 

PAKET 3 - Boravišna dozvola na osnovu vlasništva nad nekretninom

300 eura — (puna dokumentarna podrška prilikom slanja i primanja boravka).

Potrebni dokumenti:

 1. Pasoš
 2. Original potvrde o neosuđivanosti

Porodično okupljanje

300 eura — za svakog člana porodice nakon spajanja (puna dokumentarna podrška za prijavu i prijem boravka). 

Potrebna dokumenta i dodatni troškovi:
 1. Pasoš
 2. Kopija stranog pasoša glavnog člana porodice (za ponovno ujedinjenje)
 3. Kopija boravka glavnog člana porodice (za ponovno ujedinjenje)
 4. Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih (za decu)
Meni