0 Postavite oglas
+382 67 322 888

Boravišna dozvola u Crnoj Gori

Naše usluge

Otvaranje (LLC) — NA DALJINU bez vašeg prisustva, na osnovu punomoćja (overeno kod notara).

 

PAKET 1 - Poslovanje po sistemu ključ u ruke

1000 eura (jednokratno) - registracija lične karte na period od 12 meseci po sistemu ključ u ruke (puna dokumentarna podrška za podnošenje zahteva i dobijanje boravišne dozvole - boravak) .

Registrovanjem firme u Crnoj Gori imate pravo da dobijete boravišnu dozvolu (boravišnu dozvolu u Crnoj Gori).

Dozvola boravka u Crnoj Gori se daje na godinu dana sa naknadnim produženjem.

Korak po korak: 
 1. Notarsko overa punomoćja za podnošenje dokumenata u centralni registar
 2. Podnošenje dokumenata za registraciju u centralni registar
 3. Proizvodni pečat preduzeća
 4. Navođenje pravne adrese
 5. Priprema dokumenata za podnošenje zahteva za izdavanje boravišne dozvole za direktora preduzeća
 6. Dostavljanje dokumentacije računovodstvenoj službi za upravljanje preduzećem
Rokovi:

registracija preduzeća - 10-15 radnih dana

primanje boravišne dozvole - od 30 radnih dana

Dokumenti za registraciju preduzeća i podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu:
 1. Međunarodni pasoš svih osnivača i direktora
 2. Uverenje o položenom lekarskom pregledu
 3. Priznanice za plaćanje države. naknade za boravak
 4. Uverenje o neosuđivanosti 
 5. Ugovor o iznajmljivanju kuće na godinu dana (notarski overen), naknada (ako je obezbedio vlasnik kuće)
 6. Informacija o vlasništvu nad imovinom (od vlasnika nekretnine) (ako je obezbedio vlasnik imovine)
 7. Polica osiguranja (30 dana)
Rok za izdavanje boravišne dozvole (boravak):

Boravak (dozvola) se izdaje 20 dana nakon podnošenja svih dokumenata.

Troškovi održavanja kompanije:
Mesečni porez (sve vrste doprinosa za socijalno i osiguranje)
(za direktora u zavisnosti od visine plate)
od 75 €/mes.
Puna računovodstvena podrška kompanije (za vlasnike ili menadžere kompanije)  od 50 €/mes. + porez

 

PAKET 2 – Zaposlenje u preduzeću (Ekonomski paket)

700 eura (jednokratno) — izdavanje lične kartice na period od 12 meseci po sistemu ključ u ruke (puna dokumentarna podrška za podnošenje zahteva i dobijanje boravišne dozvole - boravak).

Potrebni dokumenti:
 1. Pasoš
 2. Uverenje o neosuđivanosti (original)

Uslovi registracije: od 30 radnih dana

 

PAKET 3 - Boravišna dozvola na osnovu vlasništva nad nekretninom

300 eura — (puna dokumentarna podrška prilikom slanja i primanja boravka).

Potrebni dokumenti:

 1. Pasoš
 2. Original potvrde o neosuđivanosti

PAKET 4 - Porodično okupljanje

300 eura — za svakog člana porodice nakon spajanja (puna dokumentarna podrška za prijavu i prijem boravka). 

Potrebna dokumenta i dodatni troškovi:
 1. Pasoš
 2. Kopija stranog pasoša glavnog člana porodice (za ponovno ujedinjenje)
 3. Kopija boravka glavnog člana porodice (za ponovno ujedinjenje)
 4. Izvod iz matične knjige venčanih ili rođenih (za decu)

 

Pomoć u dobijanju boravišne dozvole u ​​Crnoj Gori

Naša kompanija GoMonte nudi pomoć u nabavci borovaka u Budvi, Crna Gora, 2024. godine. Rok obrade je od 30 dana u zavisnosti od toga po kom osnovu želite da dobijete boravišnu dozvolu.

Koji su razlozi za dobijanje boravišne dozvole u ​​Crnoj Gori?

Crna Gora nudi nekoliko opcija za dobijanje boravišne dozvole:

 1. Boravišna dozvola na osnovu registracije preduzeća u Crnoj Gori: pogodna za preduzetnike koji žele da posluju u zemlji.
 2. Boravišna dozvola po osnovu kupovine nekretnine: uložite u nekretnine i dobijete boravišnu dozvolu.
 3. Boravišna dozvola na osnovu spajanja porodice: preseljenje kod rođaka koji već žive u državi.
 4. Boravišna dozvola za digitalne nomade: nova vrsta boravišne dozvole za udaljene radnike.

Koje su prednosti boravišne dozvole u ​​Crnoj Gori:

 1. Možete voditi biznis, registrovati kompanije, posedovati nekretninu.
 2. Niski porezi i povoljni uslovi za preduzetnike.
 3. Vaša deca mogu besplatno da uče u školama.
 4. Nosioci boravišne dozvole imaju slobodan pristup crnogorskom zdravstvenom sistemu.
 5. Crna Gora je jedna od najsigurnijih zemalja u Evropi sa niskom stopom kriminala.
 6. Mediteranska klima, čista ekologija, razvijena infrastruktura.
 7. Izgledi za dobijanje državljanstva.

Pored navedenog, boravišna dozvola u Crnoj Gori 2024. godine je:

Šta je potrebno za dobijanje boravišne dozvole u ​​Crnoj Gori:

 1. Izaberite osnovu za dobijanje boravišne dozvole
 2. Prikupiti potrebne dokumente, overiti i napraviti prevode
 3. Podnesite prijavu
 4. Platite carinu

Nudimo:

Važno je napomenuti da:

Povjerite registraciju boravišne dozvole u ​​Crnoj Gori našoj kompaniji, a mi ćemo učiniti sve da ovaj status dobijete brzo, legalno i bez nepotrebnih problema!

Dobijte besplatne konsultacije danas: +382 69 777 680 Viber/VatsAap/Telegram

Meni